top of page

Обхватът на нашите дейности е двупосочен:

 

  • от една страна, предлагаме работни места на грижовни асистенти на възрастни хора,

  • от друга страна, предлагаме услуги на семействата на възрастните хора - изборът на най-подходящия асистент.Нашата фирма не само намира подходящи кандидати за грижовни асистенти, но и професионално подбира профила на кандидата за характера и спецификата на лицето, с което трябва да се заеме. Това гарантира сигурност и професионализъм при грижата. Дейността на Медина Кеър е основана на предоставянето на най-добрата грижа за възрастни хора, които се нуждаят от помощта на трети лица за ежедневните си дейности.

 

 

 

 

Служителите на Медина Кеър

 

са специално подбрани кадри, чиито умения са приспособени към спецификата на клиентите. Семействата, които търсят асистенти за своите близки, могат да се възползват от нашите услуги по професионалния подбор на персонал, който отчита техните нужди и изисквания.

При подбора на кандидати за асистент на възрастното лице, ние вземаме предвид следното:

  • уменията на кандидата,

  • неговото поведение,

  • други важни характеристики, които оказват влияние върху професионалната и добросъвестната грижа.

Желаете ли да заминете?

Попълнете следния формуляр,

ще се свържем с вас в най-кратък срок

bottom of page